ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Written by pros-thn-hgesia-ths-ellinikis-astynomias

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή pdf <ΕΔΩ>

ΑΘΗΝΑ 25/10/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Θέμα: Γνωστοποίηση περί της ανάκλησης της αντιπροσώπευσης και της πληρεξουσιότητας της Νομοθετικής, της Εκτελεστικής και της Δικαστικής Λειτουργίας των Αντιπροσώπων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .
Σε συνέχεια της υπ. αρ. 11053 Β’/11-8-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα), Οι υπογράφοντες την παρούσα, κατ’ εντολή και εξουσιοδότηση 90 επί πρόσθετων Τοπικών Επιτροπών Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.), σας Δηλώνουμε :
Μέχρι σήμερα ως Έλληνες αυτόχθονες ιθαγενείς είχαμε αναθέσει την διαχείριση των υποθέσεων του κράτους και της εθνικής περιουσίας, στους Αντιπροσώπους μας Βουλευτές – Κυβέρνηση. Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι ανακαλέσαμε καθολικά και αμετάκλητα, την πληρεξουσιότητα που είχαμε χορηγήσει στην Νομοθετική, στην Εκτελεστική και στην Δικαστική Λειτουργία του Κράτους για να διαχειρίζονται για λογαριασμό μας την εθνική ακίνητη περιουσία της χώρας μας και τα παράγωγα αυτής. με τα παρακάτω έγγραφα που απευθύνονται:
1). Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος. (Κατατέθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, Τμήμα Φρουράς Προεδρικού Μεγάρου με αριθμό πρωτοκόλλου 02/06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10752 Β’/15-5-2020 , 10818 Β’/4-6-2020 και 11141 Β’/1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
2). Στην Βουλή των Ελλήνων. (Κατατέθηκε στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής με αριθμό πρωτοκόλλου 1170/06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10747 Β’/13-5-2020 , 10817 Β’ /4-6-2020 και 11140Β’/1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
3). Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. (Κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου 2341/06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10753 Β’/15-5-2020 , 10819 Β’ /4-6-2020 και 11142Β’/1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
4). Στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος. (Κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Πρωτοκόλλου με αριθμό πρωτοκόλλου 36007/ 06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10746 Β’/13-5-2020 , 10816 Β’/4-6-2020 και 11139 Β’/1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
5). Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. (Κατατέθηκε με τις υπ’ αρ. 10803 Β’/2-6-2020 και 11146 Β’/2-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα).
6). Στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. (Κατατέθηκε με τις υπ’ αρ. 10804 Β’/2-6-2020 και 11147 Β’/2-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
7). Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Κατατέθηκε με τις υπ’ αρ. 10809 Β’/3-6-2020 και 11150Β’/5-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα) και
8). Στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Κατατέθηκε με τις υπ’ αρ. 10822 Β’/4-6-2020 και 11145 Β’/2-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα.
Παραθέτουμε τα κείμενα των πρώτων πέντε ως άνω εξωδίκων δηλώσεων :

Στην ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ και στην ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ επιδόθηκαν με χωριστά έγγραφα με το κατωθι κείμενο
ΑΘΗΝΑ 06/04/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
Tην ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Το σύνολο των Βουλευτών), που εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο της, για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ από αυτούς, ως ασκούντων Νομοθετική Λειτουργία.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, εντός και εκτός Ελλάδος, σας γνωστοποιούμε ότι: Ως Aυτόχθονες Έλληνες Iθαγενείς και ΚΥΡΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ είμαστε μάρτυρες της καταστροφικής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της Κοινής Εθνικής Περιουσίας μας, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.
Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι: ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ καθολικά και αμετάκλητα, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ, που εκτιμάτε ότι σας είχαμε χορηγήσει στο παρελθόν, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτή ήταν ρητή, είτε σιωπηρή, είτε δια ψήφου, είτε δια εγγράφων ή άλλο .
Με την παραλαβή της παρούσας δεν μπορείτε πλέον να λειτουργείτε τώρα και στο εξής ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ.
ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, από σήμερα 30/09/2020 ως ΚΥΡΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ αναλαμβάνουμε, ΟΛΟΙ και ΧΩΡΙΣΤΑ Ο ΚΆΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΌ ΕΜΑΣ την διαχείριση της εξ αδιαιρέτου (με ποσοστό 100% έκαστος) Εθνικής Περιουσίας μας,
Από σήμερα, στην διαχείριση της εξ αδιαιρέτου Εθνικής Περιουσίας, ως ΚΥΡΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ μαζί με εσάς συμμετέχουμε και εμείς ως ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ,
Πιο συγκεκριμένα, οποιονδήποτε νόμο ή πράξη ψηφίσετε ή υπογράψετε στο εξής, όπου θα έχει ως αντικείμενο την κοινή Εθνική Περιουσία ή επηρεάζει τα ατομικά μας συμφέροντα με οποιονδήποτε τρόπο, ΡΗΤΑ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, η πράξη αυτή, χωρίς να φέρει και την δική μας έγγραφη έγκριση, με την υπογραφή μας, είναι ΑΚΥΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ και έτσι θα καταγγέλλεται, τόσο στους ενδιαφερόμενους, όσο και στις αρμόδιες Αρχές, εγχώριες ή παγκόσμιες.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ενημερώσετε, όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες σας, για την συμμετοχή μας, ΩΣ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, στην διαχείριση της Εθνικής Περιουσίας μας, προς αποφυγή ευθυνών και άσκοπων δικαστικών διενέξεων.

Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών επιδόθηκαν με χωριστά έγγραφα με το κατωθι κείμενο

ΑΘΗΝΑ 06/04/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ
1. ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ από αυτόν, ως ασκούντα Νομοθετική και Εκτελεστική Λειτουργία.
2. TΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ από αυτόν, ως ασκούντα Εκτελεστική Λειτουργία και αντιπροσώπευση σε Εγχώριες και Παγκόσμιες συμβάσεις και Οργανισμούς.
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, εντός και εκτός Ελλάδος, σας γνωστοποιούμε ότι: Ως Aυτόχθονες Έλληνες Iθαγενείς και ΚΥΡΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ είμαστε μάρτυρες της καταστροφικής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της Κοινής Εθνικής Περιουσίας μας, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.
Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι: ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ καθολικά και αμετάκλητα, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ, που εκτιμάτε ότι σας είχαμε χορηγήσει στο παρελθόν, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτή ήταν ρητή, είτε σιωπηρή, είτε δια ψήφου, είτε δια εγγράφων ή άλλο .
Με την παραλαβή της παρούσας δεν μπορείτε πλέον να λειτουργείτε τώρα και στο εξής ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ.
ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, από σήμερα 30/09/2020 ως ΚΥΡΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ αναλαμβάνουμε, ΟΛΟΙ και ΧΩΡΙΣΤΑ Ο ΚΆΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΌ ΕΜΑΣ την διαχείριση της εξ αδιαιρέτου (με ποσοστό 100% έκαστος) Εθνικής Περιουσίας μας,
Από σήμερα, στην διαχείριση της εξ αδιαιρέτου Εθνικής Περιουσίας, ως ΚΥΡΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ μαζί με εσάς συμμετέχουμε και εμείς ως ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ,
Πιο συγκεκριμένα, οποιονδήποτε νόμο Συμφωνία ή πράξη ψηφίσετε ή υπογράψετε στο εξής, όπου θα έχει ως αντικείμενο την κοινή Εθνική Περιουσία ή επηρεάζει τα ατομικά μας συμφέροντα με οποιονδήποτε τρόπο, ΡΗΤΑ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, η πράξη αυτή, χωρίς να φέρει και την δική μας έγγραφη έγκριση, με την υπογραφή μας, είναι ΑΚΥΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ και έτσι θα καταγγέλλεται, τόσο στους ενδιαφερόμενους, όσο και στις αρμόδιες Αρχές, εγχώριες ή παγκόσμιες.
Ως ΚΥΡΙΟΙ ΖΗΤΑΜΕ και οφείλετε, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παρούσας, με την ιδιότητα που κατέχετε μέχρι σήμερα, ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, να μας παραδώσετε αναλυτική λογιστική κατάσταση της Εθνικής Κοινής Περιουσίας μας, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που μέχρι τώρα διαχειρίζεστε (έσοδα, έξοδα) αναλυτικά από όλες τις Συμβάσεις Εγχώριες και Διεθνείς.
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι, οποιαδήποτε εξουσιοδότηση σας έχει δοθεί από τρίτον, για διαχείριση των ονομάτων μας με κεφαλαία γραφή και άλλων στοιχείων που μας αφορούν και μας ταυτοποιούν, είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ την χρήση τους στο εξής, από κανέναν χωρίς την έγκρισή μας.
Οποιοσδήποτε εμφανιστεί για να εισπράξει τιμολόγιο, ομόλογο, επιταγή ή άλλο, για χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας ή χρέους, που θα βαρύνει τόσο εμάς όσο και την Εθνική Περιουσία μας, θα πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση μας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ και υποχρεούστε όπως ενημερώσετε, τα μέλη της κυβέρνησης σας, όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες σας και όλους εκείνους με τους οποίους έχετε προβεί σε οποιαδήποτε σύμβαση, για την συμμετοχή μας ΩΣ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, στην διαχείριση της Εθνικής Περιουσίας μας.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ως ασκούντα Δικαστική Λειτουργία
Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την δική μας ζωή ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ. Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
1) ……………………………………….
2) …………………………………………
3) ………………………………………….
4) ……………………………………………

Ως Νομικοί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το δικαίωμα της ανάκλησης του αντιπροσώπου – εκπροσώπου ή οποιουδήποτε ενεργεί για λογαριασμό μας είναι φυσικό και αναφαίρετο δικαίωμα μας και σε αρμονία με τον ΝΟΜΟ.
Με αυτό το πνεύμα με την παρούσα ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΣ και από ΕΣΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Έχοντας όμως υπόψη την εμπειρία και την πείρα σας στα θέματα του δικαίου, σας προτείνουμε εάν και εφόσον θέλετε ως ανεξάρτητη Δικαστική Λειτουργία, παράλληλα με την αντιπροσώπευση - εκπροσώπηση των υπολοίπων Ελλήνων να λειτουργείτε και υπέρ ημών κατ εντολή μας (και όχι ως - αντιπρόσωποι - εκπρόσωποι), προστατεύοντας τα φυσικά και αναφαίρετα δικαιώματα μας και το Δημόσιο συμφέρον που είναι και όλων των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, ασκώντας με την πείρα που έχετε έλεγχο στους Αντιπροσώπους (Συνδιαχειριστές πλέον), δηλαδή την ΒΟΥΛΗ την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και τον ΠΡΟΕΔΡΟ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ λαμβάνοντας υπόψη σας και τα νέα δεδομένα, δηλαδή της εμπλοκής μας ως ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.
Το εύρος της εντολής προς εσάς θα περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της εθνικής περιουσίας μας και την απονομή ευθυνών (ποινικών και αστικών) στους ασκούντες την νομοθετική και εκτελεστική λειτουργία.
Με την παράκληση να μας γνωστοποιήσετε εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. την βούληση σας (να λειτουργείτε κατ’ εντολή μας).
Με την αποδοχή της πρότασης μας θα σας γνωστοποιηθεί σύμβαση που θα ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ.
Στην αντίθετη περίπτωση με το πέρας της προθεσμίας αυτής και εφόσον δεν έχετε ζητήσει νέα ημερομηνία για την γνωστοποίηση της βούλησής σας, θα σημαίνει την ΡΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ σε πράξεις που θα αφορούν την υπεράσπιση των φυσικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων ΜΑΣ και των συμφερόντων ΜΑΣ!
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ και σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν νομιμοποιείστε στο εξής να εκδίδετε τις αποφάσεις σας ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ καθώς η εν λευκώ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ μας προς εσάς έχει ήδη ανακληθεί δια της παρούσας και έχετε αρνηθεί ΡΗΤΑ την υπεράσπιση των φυσικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων ΜΑΣ και των συμφερόντων ΜΑΣ!

Ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ νομιμοποιήστε να ενεργείτε μόνο στο όνομα κάποιου τρίτου και όχι ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ.
Στο εξής δεν σας επιτρέπεται να δικάζεται εμάς παρά μόνο εάν υπάρχει σύμβαση μεταξύ μας ή των αντιπροσωπευόμενών σας και ΡΗΤΗ ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ως προϊσταμένη αρχή της Δικαστικής Λειτουργίας.

Ως ΚΥΡΙΟΙ όλων των μορφών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της Δικαστικής Λειτουργίας ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ενημερώνετε, όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες σας για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας – αντιπροσώπευσης - εκπροσώπησης σας από ημάς και ότι από σήμερα μαζί με σας τίθενται κάτω και από τις δικές μας εντολές ως ΚΥΡΙΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ της Δικαστικής Λειτουργίας.
___________________________________________

Με τις άνω πράξεις, από 6/4/2020 εκτός από Ιδιοκτήτες είμαστε και ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ μαζί με την Νομοθετική, την Εκτελεστική και την Δικαστική Λειτουργία και κατ’ επέκταση και Επικεφαλής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
Κατά συνέπεια ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ περί ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ που ηγούντο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου), δεν νομιμοποιούνται από τις 6/4/2020 να προβαίνουν σε καμία πράξη ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ προς ΕΣΑΣ, χωρίς την ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ δια της υπογραφής και των υπολοίπων ημών ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
Ως Ιδιοκτήτες αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάς έχουμε αναθέσει σε όλους εσάς την προστασία των πολιτών, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, καθώς και την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην Χώρα μας.
Ως γνωστόν οι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) νομιμοποιούνται να ενεργούν μόνο στο όνομα κάποιου τρίτου (δηλαδή των ιδιοκτητών) και όχι ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ. Ενώ αντιθέτως εμείς ενεργούμε ως κύριοι και ιδιοκτήτες της Ελληνικής γης και όχι ως αντιπρόσωποι τρίτων. Επαναλαμβάνουμε ότι από τις 6/4/2020 είμαστε συνδιαχειριστές και επικεφαλής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ μαζί με την εκτελεστική λειτουργία.
ΕΦΟΣΟΝ οι εντολές προς υμάς δεν φέρουν την συγκατάθεσή μας ή έρχονται σε σύγκρουση με εμάς τους συνδιαχειριστές/εντολείς πλέον και έως ότου επέλθει η αναγκαία συναίνεση, ο αρχηγός της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ υποχρεούται και οφείλει να ηγείται αυτοβούλως της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ για θέματα Εθνικής Ασφάλειας. Αυτό εξάλλου επιτάσσει και η λογική. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε που φέρει τον τίτλο Αντιπρόσωπος να γνωρίζει και να έχει περισσότερη πείρα από εσάς τους αστυνομικούς για τα θέματα ασφαλείας. Επιβάλλεται λοιπόν ο έλεγχος της Αστυνομίας να είναι αποκλειστικά κάτω από την δική σας εντολή. Και αυτή η δυνατότητα σας δίνεται σήμερα με την εμπλοκή μας ως Συνδιαχειριστές και εντολείς σας. Στην ουσία σας αποδεσμεύουμε από οποιαδήποτε εντολή των πολιτικών και της δικαστικής λειτουργίας ώστε να λειτουργείτε αυτόνομα και χωρίς παρεμβάσεις όπως ορίζουν τα καθήκοντα σας .
Ευελπιστούμε ότι πρώτα θα ενεργείτε ως Έλληνες Ιδιοκτήτες και θα προστατεύετε το σπίτι σας (Ελλάς), που κινδυνεύει και μετά ως Αστυνομικά Όργανα κάνοντας χρήση των αρμοδιοτήτων σας και των μέσων που έχετε στην διάθεσή σας.
Υπόψη όλων των ανωτέρω, με την ιδιότητά μας ως συνδιαχειριστές και επικεφαλής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, σας Διατάσουμε:
1. Να προχωρήσετε στη σύλληψη και άμεση απομάκρυνση από την χώρα μας όλων των παρανόμως εισελθόντων λαθρομεταναστών και μεταφορά αυτών στις ουδέτερες ζώνες της χώρας από όπου εισήλθαν, ή προώθησή τους στην χώρα προέλευσης ή καταγωγής τους.
2. Να μην συμμετέχετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά ακίνητης περιουσίας Έλληνα αυτόχθονα ιθαγενή υπέρ αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων. Γίνεται μνεία ότι η μεταφορά Ελληνικής γης, ως ιδιοκτησία, σε άλλη χώρα είναι πράξη εσχάτης προδοσίας.
3. Να διασφαλίσετε την ελεύθερη μετακίνηση όλων των Ελλήνων εντός της χώρας μας χωρίς περιορισμούς τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό και αστικό οδικό δίκτυο.
4. Να μην συμμετέχετε σε πράξεις επιβολής ελέγχου και προστίμων για την δήθεν μη διασπορά του κορωνοϊού covid 19, π.χ. για την μη χρήση μάσκας, καθώς και επιβολής ελέγχων και προστίμων για τους ίδιους λόγους σε ατομική ή εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων αυτοχθόνων ιθαγενών, καθόσον δεν είναι αποδεκτό οι σχετικές αποφάσεις των μέχρι σήμερα διαχειριστών, να αντιβαίνουν το Σύνταγμα και την διεθνή νομοθεσία που κυρώθηκε με νόμους από τη χώρα μας και η οποία (διεθνής νομοθεσία) υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου. Επιγραμματικά αναφέρουμε μέρος της νομοθεσίας αυτής:
α) Σύνταγμα άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 5 παρ 1.
β) Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ), νόμος 3418/2005.
γ) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΡΩΜΗ 4-11-1950).
δ) Διεθνής Σύμβαση OVIEDO/1998 (Ν.2619/1998).
ε) Οικουμενική Διακήρυξη για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα UNESCO Οκτώβρης/2005.
στ) Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΟΗΕ/10-12-1948.
ζ) Κώδικας Νυρεμβέργης/1949.
η) Διακήρυξη του Ελσίνκι/1964, και
θ) Διακήρυξη της Λισαβώνας.
5. Γενικώς να μην συμμετέχετε ή να εκτελείτε αποφάσεις μετά την ημερομηνία ανάκλησης της πληρεξουσιότητας (6/4/2020) χωρίς και τη δική μας έγκριση, ιδιαιτέρως σε μέτρα για την πρόληψη δήθεν ιώσεων, που σκοπό έχουν τον εκφοβισμό και τον έλεγχο των πολιτών και την καταστροφή της εθνικής οικονομίας. Η έγκρισή μας θα δίνεται μόνο όταν υπάρχει τεκμηριωμένος κίνδυνος με βάση τα διεθνή πρότυπα και όχι τα πρότυπα των τηλεπερσόνων των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
Οποιαδήποτε διαταγή λάβετε που είναι σε αντίθεση με τα άνω ΡΗΤΑ ΣΑΣ ΔΙΑΤΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ .
Στο εξής να αγνοείτε οποιαδήποτε εντολή χωρίς να φέρει και την δική μας συναίνεση (δια της υπογραφής μας), συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης ή πειθαρχικής δίωξης εναντίον αστυνομικών που υποκινήθηκε από τους ανακαλούντες αντιπροσώπους .

Στην αντίθετη περίπτωση δεσμεύεστε έναντι ημών με την Σύμβαση που σας γνωστοποιείται με την παρούσα, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλες τις λειτουργίες (Νομοθετική, Εκτελεστική, Δικαστική) και δεσμεύει τόσο εσάς ως επικεφαλής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , όσο και τους υφιστάμενου σας ως φυσικά πρόσωπα.

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

Συμβαλλόμενα μέρη:
1. Οι αναφερόμενοι στο τέλος της παρούσας σύμβασης ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, εξουσιοδοτημένοι των τοπικών επιτροπών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, ιδιοκτήτες της εξ αδιαιρέτου περιουσίας της Ελλάδος, στο εξής ως ΚΥΡΙΟΙ και
2. Οι ασκούντες, ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, οι εκλεγμένοι των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, συμπεριλαμβανομένης τις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ και τα ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, και ΟΛΩΝ των ανωτέρω υφιστάμενων φυσικών πρόσωπων στο εξής για χάριν συντομίας, όλοι θα αναφέρονται ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ .

Συνεφώνησαν αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα εξής :

Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάκληση πληρεξουσιότητας – αντιπροσώπευσης – εκπροσώπησης των ΚΥΡΙΩΝ, που επιδόθηκαν στους άνω ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ και πλέον ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ με τις κάτωθι επιδόσεις, ήτοι:
1.Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος. (Κατατέθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας, Τμήμα Φρουράς Προεδρικού Μεγάρου με αριθμό πρωτοκόλλου 02/06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10752 Β’/15-5-2020 , 10818 Β’/4-6-2020 και 11141Β/1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
2). Στην Βουλή των Ελλήνων. (Κατατέθηκε στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου της Βουλής με αριθμό πρωτοκόλλου 1170/06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10747 Β’/13-5-2020 , 10817 Β’ /4-6-2020 και 11140Β/1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
3). Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. (Κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου 2341/06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10753 Β’/15-5-2020 , 10819 Β’ /4-6-2020 και 11142Β/1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
4). Στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος. (Κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Πρωτοκόλλου με αριθμό πρωτοκόλλου 36007/ 06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις υπ’ αρ. 10746 Β’/13-5-2020 , 10816 Β’/4-6-2020 και 11139 Β/ 1-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα).
5). Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. (Κατατέθηκε με την υπ’ αρ. 10803 Β’/2-6-2020 ,10860Β’/17-6-2020 11146 Β’/2-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα).
6). Στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. (Κατατέθηκε με την υπ’ αρ. 10804 Β’/2-6-2020 10861Β’/17-6-2020, 11147 Β’/2-10-2020 εκθέσεις του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),
7). Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Κατατέθηκε με την υπ’ αρ. 10809 Β’/3-6-2020 10871Β’/19-6-2020, 11150 Β’/5-10-2020 εκθέσεις του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα) και
8). Στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Κατατέθηκε με την υπ’ αρ. 10822 Β’/4-6-2020 10862Β’/17-6-2020 , 11145 Β’/2-10-2020 εκθέσεις του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα.
Προοίμιο
Συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση που καθορίζει τους όρους διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ και των ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ που αντιπροσωπεύουν μέρος των Ιδιοκτητών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών.
Δια της παρούσης τίθενται περιορισμοί στην αρμοδιότητα των πρώην αντιπροσώπων και των Υφιστάμενων Φυσικών Προσώπων σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η εν λευκώ αντιπροσώπευση των ΚΥΡΙΩΝ προς τους αντιπροσώπους έχει λήξει στις 6/4/2020. Κρίνεται αναγκαίο ο αντιπρόσωπος και τα υφιστάμενα πρόσωπα σε όλη την Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας , του Λιμενικού Σώματος , των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ελληνικών Δικαστηρίων να γνωρίζουν το εύρος των αρμοδιοτήτων τους όσο αφορά στην απονομή της δικαιοσύνης , την φύλαξη και διαχείριση της Εθνικής Ελληνικής Περιουσίας, αλλά και τις ευθύνες που επιφέρει η Διαχείριση ξένου πράγματος, χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη ΚΥΡΙΟΥ.
Επίσης γίνεται μνεία ότι, σε καμία των περιπτώσεων , κανένα απο τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να αντιβαίνει το Φυσικό Δίκαιο, ή το Εθνικό Δίκαιο και ιδιαίτερα :
α) Το αναφαίρετο δικαίωμα των ζωντανών Ανθρώπων να ζουν ελεύθεροι.
β) Την Ελεύθερη Βούλησή τους να καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις με Συμβάσεις και Συμφωνίες.
γ) Οποιαδήποτε πράξη στέρησης της ακίνητης περιουσίας (Γης) από τους αυτόχθονες είναι πράξη κατά του πυρήνα της ζωής και της ελευθερίας. Η ελευθερία και η ζωή των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την γη που κατέχουν και χρησιμοποιούν.
δ) Το δικαίωμα του Ιδιοκτήτη ΚΥΡΙΟΥ να μην μπορεί να παραιτηθεί από τα Εθνικά Κυριαρχικά Δικαιώματα του και τον κληρονομικό του πλούτο και να τον παραδώσει ως παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά, διασφαλίζοντας την Ανεξαρτησία και την Ελευθερία του Ελληνικού Έθνους.
ε) Η γη ως ακίνητη περιουσία δεν είναι αντικείμενο εσαεί δικαιοπραξίας διότι δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο. Η απόκτηση κυριότητα χρήσης επί της γης πέρα των 99 ετών είναι παράνομη και σε πλήρη αντίθεση με το Εθνικό Δίκαιο, τον φυσικό νόμο και την λογική. Κανένας δεν νομιμοποιείται να καταδικάσει τις επόμενες γενιές σε αιώνιους σκλάβους παραχωρώντας δολίως το πράγμα που είναι απαραίτητο για την επιβίωσή τους αναγκάζοντας τους έτσι να υποταθούν στην βούληση του Ιδιοκτήτη που ελέγχει το βασικό στοιχείο της επιβίωσης τους(τροφή, νερό, στέγη, κλπ) .
στ) Την βούληση του ΚΥΡΙΟΥ να αποφασίζει ελεύθερα για τον εαυτό του και τις υποθέσεις του.
ζ) Την ιδιότητα του Αντιπροσώπου να ενεργεί με πράξεις υπέρ ή κατά, ΜΟΝΟ για λογαριασμό αυτών που αντιπροσωπεύει και την υποχρέωση του αντιπροσώπου να μην διαχειριστεί αυτοβούλως χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ την Εθνική Περιουσία τους .
η) Το δικαίωμα της Ελεύθερης Βούλησης του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ και των υφιστάμενων Φυσικών Προσώπων να αποδεχτούν, ή να μην αποδεχτούν την παρούσα και να παραιτηθούν στην δεύτερη περίπτωση από την ΣΥΝΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ και την Διοίκηση της Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας.
Ενεργοποίηση της σύμβασης.
Ρητά αποδέχονται ότι η παρούσα σύμβαση ενεργοποιείται από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ με την διαχείριση της Εθνικής Ελληνικής Περιουσίας και των όρων που ακολουθούν συμπεριλαμβανημένου του ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ .
Όροι:
Η Συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται εδώ και σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ως κύριο όρο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ειδικότερα:
1.Η αποδοχή και η συγκατάθεση των Αντιπροσώπων στα ακόλουθα, γίνεται με την ΧΡΗΣΗ των όρων της παρούσης ή την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των περιουσιακών στοιχείων των ΚΥΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή τους.
2. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των πληρωτέων επιβαρύνσεων που καθορίζονται στον Πίνακα χρεώσεων.
3. Ως εγγύηση (ρήτρα ασφαλείας ), επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικής αυτοβοήθειας την οποία έχει αποδεχτεί και έχει εγκριθεί από τους Αντιπροσώπους δια της χρήσεως του Πίνακα χρεώσεων.
4.Ο Αντιπρόσωπος παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, ένστασης, ασυλιών ή υπεράσπισης σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη γη, που αφορά την δέσμευση, την κατάσχεση, την μεταβίβαση και μεταγραφή της κινητής και της επικαρπίας της ακίνητης περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, ομολόγων, πολύτιμων μετάλλων, λίθων, πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ..
5. Παρότι οι πράξεις των υφιστάμενων φυσικών προσώπων επιβαρύνουν τους ιδίους, λογίζεται και αποδέχεται ο Αντιπρόσωπος ότι έγιναν κατ εντολή του και επιβαρύνουν και αυτόν ατομικά.
6. Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 (τρία) και 4 (τέσσερα), επιτρέπεται η εμφάνιση της παρούσας η οποία επέχει θέση πληρεξουσιότητας του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ προς τον ΚΥΡΙΟ.
7. Στο σύνολο του ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ είναι όροι της παρούσης Σύμβασης και η χρήση τους κατά περίπτωση επιφέρουν και ποινικές κυρώσεις όπως αυτής της εσχάτης προδοσίας, της κατασκοπίας, της απάτης, της ληστείας , εγκλήματα κατά της ζωής κ.λπ.
8. Στον Αντιπρόσωπο θα γνωστοποιείται η χρέωση-τιμολόγιο με απλή επιστολή, e mail ή fax, και υποχρεούται σε ολοσχερή εξόφληση. Μη εξοφλημένη οφειλή υπόκειται σε συμβατικό μηνιαίο τόκο 1% και τόκο υπερημερίας 2 %. Ανατοκισμοί θα γίνονται ανά εξάμηνο και θα προστίθενται στο κεφάλαιο.
9. Ο Αντιπρόσωπος αποδέχεται ως αμετάκλητο εκτελεστό τίτλο την οποιαδήποτε ανεξόφλητη οφειλή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
10. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης θα γνωστοποιούνται στον αντιπρόσωπο ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει ως τρίτος στην διαδικασία εκτέλεσης.
11. Η εμπλοκή τρίτου μέρους για επίλυση οικονομικής διαφοράς δύναται και επιτρέπεται μόνο με την καταβολή από το τρίτο μέρος, του διπλασίου ποσού που τίθεται προς επίλυση και υπέρ του ΚΥΡΙΟΥ.
12. Το ΟΝΟΜΑ και το ΕΠΙΘΕΤΟ των ΚΥΡΙΩΝ με κεφαλαία γραφή είναι πνευματική ιδιοκτησία τους . Δεν επιτρέπεται στο εξης η οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων (με κεφαλαία γραφή) χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους.
Πίνακας χρεώσεων:
Περιγραφή Χρήσης Χρεώσεις
1 Οποιαδήποτε Συμφωνία – Σύμβαση , ανάθεση έργου, ή πράξη με τρίτο μέρος που αφορά την Εθνική Περιουσία, απουσία έγκρισης των Κυρίων. € 1.000.000,00
Έως
30.000.000,00 €
Ανά Πράξη
2 Οποιαδήποτε διαχείριση δημοσίου χρέους από οιονδήποτε αντιπρόσωπο χωρίς την συγκατάθεση των ΚΥΡΙΩΝ . € 10.000.000,00
και επιβολή ποινής

3 Οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή παρέμβαση αντιπροσώπου σε εισφορές που ήδη χορηγούνται ή δικαιούνται από τον ΚΥΡΙΟ. € 300.000,00
Ανά μήνα
4 Οποιαδήποτε επίταξη , απαλλοτρίωση , παραχώρηση Ελληνικής γης, ακινήτου , ή πράγματος για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση – φιλοξενία σε μη Έλληνα Αυτόχθονα Ιθαγενή χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΚΥΡΙΩΝ 500.000,00 €
ανά ημερολογιακή ημέρα
και την επιβολή ποινής
5 Οποιαδήποτε δέσμευση, ανάθεση έργου, ενοικίαση ή χρήση Εθνικού περιουσιακού στοιχείου του ΚΥΡΙΟΥ απουσία έγγραφης έγκρισής του. € 20.000,00 έως 500.000,00 €
ανά ημερολογιακή ημέρα

6 Επιβολή ή απόπειρα επιβολής οποιουδήποτε εκδοθέντος τίτλου, απόφασης – πράξης – νόμου που απαγορεύουν ή περιορίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των Κυρίων για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγοι έκτακτης ανάγκης , ασφάλειας , δημόσιας υγείας, κ.λπ.), απουσία έγγραφης συναίνεσης του ΚΥΡΙΟΥ. 100.000,00 €
ανά ημερολογιακή ημέρα
7 Οποιαδήποτε παρέμβαση στην ατομική ελευθερία ημών από τον αντιπρόσωπο με πράξη, νόμο ή άλλο που ΔΕΝ σχετίζονται με την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων π.χ. χρήση μάσκας, υποχρεωτικός εμβολιασμός, αφαίρεση οργάνων , υποχρεωτική η έκδοση ή επίδειξη εγγράφων, αριθμοί, άδειες, ταυτότητες, πρόστιμα, παράβολα, φόροι, περιορισμοί κλπ. 50.000,00 € έως 10.000.000,00 €
ανά περίπτωση

 

8 Απόκρυψη ή άρνηση του διαχειριστή - αντιπροσώπου να παραδώσει αναλυτική λογιστική των περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής και ιδιωτικής περιουσίας στον ΚΥΡΙΟ
500.000,00 €
ανά ημερολογιακή ημέρα
9 Παρεμπόδιση των ΚΥΡΙΩΝ με οποιονδήποτε τρόπο να έχουν πρόσβαση σε πηγές/πόρους , χρηματοδοτήσεις, καθώς και πρόσβαση στη Δημόσια Διοίκηση ,Εκπαίδευση, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ιατρικής περίθαλψης. 50.000,00 έως 500.000,00 €
ανά περίπτωση

10 Διακοπή κοινωφελούς υπηρεσίας από εταιρία ή Οργανισμό , που της εχει ανατεθεί η διάθεση δημοσίου πράγματος ή χρησιμοποιεί δημόσια γη για την μεταφορά του πράγματος ή αγαθού (Νερό, Ρεύμα, τηλεφωνία , συγκοινωνία, κλπ) προς διάθεση στον ΚΥΡΙΟ € 50.000,00
Ανά ήμερα
11 Οποιαδήποτε πράξη, του ενεργούντος ως αντιπροσώπου- συνδιαχειριστή, κατά του ΚΥΡΙΟΥ χωρίς δεσμευτική σύμβαση μεταξύ των μερών. 500.000,00 €
ανά ημερολογιακή ημέρα

12 Οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης, χρέους , τιμολογίου (ολική ή μερική) που αφορά Ελληνικό Περιουσιακό Στοιχείο χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΚΥΡΙΩΝ (εξαιρούνται μισθοί συντάξεις επιδόματα όλων των μορφών και μόνο σε Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς ). Το διπλάσιο της δαπάνης
με ελάχιστο τα 500.000.00 €
13 Οποιαδήποτε Συμφωνία , μεταβίβαση - παραχώρηση Ελληνικού Εδάφους σε ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ συμπεριλαμβανομένων των πλειστηριασμών, επιτάξεων , απαλλοτριώσεων ή άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΚΥΡΙΩΝ.
Δέσμευση και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων) των Αντιπροσώπων απανταχού της Γαίας

14 Παραχώρηση Ελληνικής Ιθαγένειας σε αλλοδαπό πρόσωπο χωρίς την προσκόμιση εξετάσεως DNA βάσει της οποίας θα φέρει τα κυρία χαρακτηριστικά του DNA των ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ € 100.000,00
Για κάθε παραχώρηση
15 Αντιπρόσωπος , Δικαστικός , Στρατιωτικός , Αστυνομικός Λιμενικός, Συνοριοφύλακας, στους οποίους εχει ανατεθεί η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας η εμπόδιση , απομάκρυνση και η σύλληψη των παράνομων λαθρομεταναστών συμπεριλαμβανημένων και των ΜΚΟ που εμπλέκονται στην διακίνηση τους .
Όταν κατά παρέκκλιση των άνω βασικών καθηκόντων τους παραχωρούν εγκαταστάσεις, Στρατόπεδα , συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των κέντρων πρώτης υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των ανοικτών δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην λειτουργία των κέντρων και δομών αυτών, σε ότι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Ανάλογη Ποινή με της Εσχάτης προδοσίας (αν είναι Έλληνας) ή της κατασκοπίας (αν δεν είναι Έλληνας) και Δέσμευση – κατάσχεσης όλων των περιουσιακών στοιχείων του

16 Οποιαδήποτε πράξη που ενεργείται από οποιονδήποτε ή συμμετέχει σε αυτήν με σκοπό την εσαεί στέρηση της ακίνητης περιουσίας (Γης) από Έλληνα Αυτόχθονα Ιθαγενή. € 30.000.000,00
17 Οποιαδήποτε πράξη του Αντιπροσώπου που δια Νόμου ή άλλης μορφής διάταξης, επιτρέπει σε Νομικό ιδιωτικό ή Δημόσιο Πρόσωπο να στραφεί κατά της ιδιωτικής περιουσίας άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία των Ελλήνων αυτοχθόνων Ιθαγενών (ΚΥΡΙΩΝ). 5.000.000.00 €
Ανά πράξη
18 Η χρήση του ονόματος των ΚΥΡΙΩΝ (ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ) με κεφαλαία γραφή σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή χωρίς την απαραίτητη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων. € 5.000.000.00
Ανά χρήση
19 Η ανάθεση μελέτης έκδοσης Σχολικών βιβλίων σε ξένες εταιρίες Ιδρύματα , Οργανισμούς και η προώθηση στους χώρους διδασκαλίας π.χ. ΟΕΔΒ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κ.α, χωρίς την έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ. € 50.000,00 έως 50.000.000,00 ευρώ
Ανά έκδοση σχολικής ύλης ή ημέρα διδασκαλίας αυτής
20 Οποιαδήποτε παρέμβαση - πράξη από δημόσιο λειτουργό στην ατομική ελευθερία των μαθητών όλων των βαθμίδων και η οποία πράξη αυτή δεν σχετίζεται με την διδακτική υλη και τους προκαλεί καταπίεση ,δυσφορία ,φόβο, τρόμο, απειλή κλπ. € 200.000,00
Ανά πράξη
21 Απόφαση Δικαστηρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που θα εκδίδεται «στο όνομα του Ελληνικού Λαού» χωρίς την φράση «εξαιρουμένων των ΚΥΡΙΩΝ» € 100.000,00
Ανά απόφαση
22 Κλήση σε Δίκη ή εκδίκαση υπόθεσης Κυρίου χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση του ιδίου, που θα αποδέχεται ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, να επιλυθεί η υπόθεση του από το δικαστήριο αυτό. € 5.000.000,00
Ως ελαχίστη ποινή € 500.000,00
23 Τηρουμένων των ανωτέρω, οποιαδήποτε απόφαση Δικαστηρίου επιτρέπει την κατάσχεση ή τον πλειστηριασμό ακίνητης περιουσίας εις βάρος Έλληνα αυτόχθονα ιθαγενή υπέρ οποιουδήποτε εγχώριου Νομικού Προσώπου. Το διπλάσιο της δαπάνης
με ελάχιστο το € 1.000.000,00
24 Φυσικό πρόσωπο που θα εμπλακεί σε έκδοση Νόμου που θα παροτρύνει, ή θα επιτρέπει, ή θα επιβάλει την μεταβίβαση Ελληνικής γης, ή Απόφαση δικαστηρίου που θα επιτρέπει δια της αναγκαστικής εκτέλεσης, την μεταφορά ακίνητης περιουσίας δια πλειστηριασμού σε αλλοδαπό οικονομικό ίδρυμα , εταιρία κλπ, προς ικανοποίηση του δανειστή. Τούτο θα αντιμετωπίζεται ως πράξη εσχάτης προδοσίας διότι « η ΕΛΛΑΣ (Ελληνική Γη) δεν πωλείται, ούτε μεταβιβάζεται, αφού είναι κληρονομικό καταπίστευμα και έτσι θα παραμείνει για τις επόμενες Ελληνικές γενεές».
Ανάλογη ποινή της εσχάτης προδοσίας και Δέσμευση – κατάσχεσης όλων των περιουσιακών στοιχείων
25 Μη τήρηση της Συμφωνίας Απορρήτου NDA 1 (Non Disclosure Agreement).
€ 5.000.000,00
Διευκρινίσεις:
α) Η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους των «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ», αλλά και η συγκατάθεση τους στους όρους της παρούσης συμφωνίας, γίνεται με την χρήση των όρων του παρόντος εγγράφου και των περιπτώσεων του πίνακα χρεώσεων .
β) Εθνική Περιουσία σημαίνει: η χρήση και τα παράγωγα της ελληνικής γης, όπως ισχύει σήμερα, τα οποία δικαιούνται όλοι οι Έλληνες αυτόχθονες Ιθαγενείς (ΚΥΡΙΟΙ).
γ) Περιουσιακό Στοιχείο σημαίνει: Όλα τα Εθνικά περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος υλικά και Άυλα εντός και εκτός της Χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς .
δ) ΚΥΡΙΟΣ ιδιοκτησίας : Αυτός που κατέχει την χρήση γης, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης της χρήσης της , πέραν του χρονικού διαστήματος της ζωής του.
ε) Χωρίς νόμιμη δεσμευτική σύμβαση σε ισχύ: Οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση, χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ που επιβάλλεται, άμεσα ή έμμεσα και επιδρά στην ελληνική Εθνική Περιουσία, είτε θετικά είτε αρνητικά, συμπεριλαμβανομένης της οποιασδήποτε βλάβης στoν ΚΥΡΙΟ.
στ) Αμετάκλητος εκτελεστός τίτλος σημαίνει: Ισοδύναμος με εκτελεστό τίτλο εγχωρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου.
ζ) Οι χρεώσεις του ως άνω πίνακα επιβάλλονται προσθετικά ανά περίπτωση και χρήση και ξεχωριστά εις έκαστο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ συμπεριλαμβανόμενων και των υφιστάμενων φυσικών προσώπων. (Ως μονάδα - φυσικό πρόσωπο).
η) Δικαίωμα χρεώσεων έχουν ατομικά όλοι οι συμβαλλόμενοι εντολοδόχοι των τοπικών επιτροπών ΚΥΡΙΟΙ και οι εντολείς αυτών ( Φυσικά πρόσωπα Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και μέλη των τοπικών επιτροπών).
θ) η παρούσα σύμβαση ακυρώνει την προηγούμενη που επιδώθει στον ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με την υπ. αρ. 11053Β’/11-8-2020 έκθεση του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα και ισχύει η παρούσα συμπληρωμένη και ανανεωμένοι την οποία υπογράφουν στο τέλος του εγγράφου οι εξουσιοδοτημένοι συμβαλλόμενοι των Τοπικών Επιτροπών των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών
Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Στον Αντιπρόσωπο θα παρέχονται νέοι όροι που θα αντικαθιστούν και θα ακυρώνουν οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις που εκδόθηκαν.
Εφαρμοστέο Δίκαιο : Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά που θα προκύπτει άμεσα ή έμμεσα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή και των ειδικών ή καθολικών διαδόχων αυτών θα διέπεται μόνο από τις Διατάξεις και τους Όρους της παρούσης Σύμβασης τηρουμένης της αρχής «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».
Για την εκδίκαση των ποινικών αδικημάτων ορίζονται ως Αρμόδιο Δικαστήρια το Ειδικό Δικαστήριο των Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών ή κατά την ΒΟΥΛΗΣΗ των ΚΥΡΙΩΝ που θα ανακοινώνεται στον αντιπρόσωπο . Η απόφαση τους θα εκτελείται από όλα τα σώματα ασφαλείας (αστυνομία , ένοπλες δυνάμεις κλπ) και κατ εξαίρεση από τους ΚΥΡΙΟΥΣ. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από Συμφωνία Απορρήτου NDA 1 (Non Disclosure Agreement).

Οι Πρώτοι Συμβαλλόμενοι
ΚΥΡΙΟΙ
Αποδέχονται με την υπογραφή τους
Ακολουθούν οι υπογραφές από τους Εντολοδόχους και εξουσιοδοτημένους των Τοπικών Επιτροπών των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών.

Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αποδέχεται την παρούσα σύμβαση δια της χρήσεως των αναφερόμενων στον Πίνακα χρεώσεων και όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλες τις Υφιστάμενες Υπηρεσίες σας ανά την επικράτεια (Αστυνομικά Τμήματα κ.λπ., για ενημέρωσή τους και ανάλογη εφαρμογή).

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ που εδρεύει στην οδό _____________________ αρ.___ Αθήνα Ν. Αττικής νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αρχηγό της αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επίδοσης του, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Μετά τιμής
Οι υπογράφοντες την παρούσα, κατ’ εντολή και εξουσιοδότηση των Τοπικών Επιτροπών Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.),