Saturday, 19 September 2020 23:52

ΠΡΟΣ TΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

4459401

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.

ΑΘΗΝΑ  06/04/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ  - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ:
TΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ από αυτόν, ως ασκούντα Εκτελεστική Λειτουργία και αντιπροσώπευση σε Εγχώριες και Παγκόσμιες συμβάσεις και Οργανισμούς.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα και ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ. 2 και 3, το άρθρο 26  παρ.1 και 2, το άρθρο 51 παρ. 2, τα άρθρα του Αστικού Κώδικα περί κοινωνίας, διαχειρίσεως, πληρεξουσιότητας, παρακαταθήκης (θεματοφύλακα), κλπ. και τους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, εντός και εκτός Ελλάδος, σας γνωστοποιούμε ότι: Ως Aυτόχθονες Έλληνες Iθαγενείς, είμαστε μάρτυρες της καταστροφικής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της Κοινής Εθνικής Περιουσίας μας, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.  
Με την παρούσα, ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ καθολικά και αμετάκλητα, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ, που εκτιμάτε ότι σας είχαμε χορηγήσει στο παρελθόν, με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή, είτε αυτή ήταν ρητή, είτε σιωπηρή, είτε δια ψήφου, είτε δια εγγράφων ή άλλο.
ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, από σήμερα  06/04/2020 αναλαμβάνουμε, όλοι και ΧΩΡΙΣΤΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΌ ΕΜΑΣ, την διαχείριση της εξ αδιαιρέτου (ποσοστό 100% έκαστος), Εθνικής  Περιουσίας μας, ως Κοινωνοί Δικαιούχοι.   
Από σήμερα, στην διαχείριση της Εθνικής Περιουσίας, ως εξ αδιαιρέτου Κοινωνοί Δικαιούχοι, μαζί με εσάς συμμετέχουμε και εμείς ως ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, βάσει των κανόνων περί Κοινωνίας και Διαχείρισης.  


Πιο συγκεκριμένα, οποιονδήποτε νόμο ή πράξη ψηφίσετε ή υπογράψετε στο εξής, όπου θα έχει ως αντικείμενο την κοινή Εθνική Περιουσία ή επηρεάζει τα ατομικά μας συμφέροντα με οποιονδήποτε τρόπο, ΡΗΤΑ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, η πράξη αυτή, χωρίς να φέρει και την δική μας έγγραφη έγκριση, με την υπογραφή μας, είναι ΑΚΥΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ και έτσι θα καταγγέλλεται, τόσο στους ενδιαφερόμενους, όσο και στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, εγχώριες ή παγκόσμιες.
Ως Κοινωνοί Δικαιούχοι, ΖΗΤΑΜΕ και οφείλετε, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παρούσας, με την ιδιότητα που κατέχετε μέχρι σήμερα, ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, να μας παραδώσετε αναλυτική λογιστική κατάσταση της Εθνικής Κοινής Περιουσίας μας, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που μέχρι τώρα διαχειρίζεστε (έσοδα, έξοδα) αναλυτικά από όλες τις Συμβάσεις Εγχώριες και Διεθνείς.  
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι, οποιαδήποτε εξουσιοδότηση σας έχει δοθεί από τρίτον, για διαχείριση των ονομάτων μας, με κεφαλαία γραφή και άλλων στοιχείων που μας αφορούν και μας ταυτοποιούν, είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ την χρήση τους στο εξής, από κανέναν χωρίς την έγκρισή μας.

Οποιοσδήποτε εμφανιστεί για να εισπράξει τιμολόγιο, ομόλογο, επιταγή ή άλλο, για χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας ή χρέους, που θα βαρύνει τόσο εμάς όσο και την Εθνική Περιουσία μας, θα πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ όπως ενημερώσετε, όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες σας και όλους εκείνους με τους οποίους έχετε προβεί σε οποιαδήποτε σύμβαση, για την συμμετοχή μας ΩΣ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, στην διαχείριση της Εθνικής Περιουσίας μας, προς αποφυγή ευθυνών και άσκοπων δικαστικών διενέξεων.

Για πρακτικούς λόγους στα θέματα της συνδιαχείρισης, καλείστε να επικοινωνείτε μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοινοποίηση εντός Ελλάδος:
1.    Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
2.    Πρωθυπουργό της Ελλάδος
3.    Βουλή των Ελλήνων
4.    Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
5.    Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)
6.    Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α)
7.    Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

Κοινοποίηση εκτός Ελλάδος:
1.    Depository Trust & Clearing Corporation (D.T.C.C.)
2.    Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)
3.    Παγκόσμια Τράπεζα  (World Bank)
4.    Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
5.    Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
6.    North Atlantic Treaty Organization‎(Ν.Α.Τ.Ο.)
7.    Central Intelligence Agency (C.I.A.)
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ στον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της  στην έκθεση επίδοσης του  για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες

Read 1002 times Last modified on Friday, 16 October 2020 03:14