ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (5)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ PDF <ΕΔΩ>

  ΕΛΛΑΣ  2/10 /2020
 ΒΑΘ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ
ΙΘΑΓΕΝΩΝ   (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.).
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλ. Επικοινωνίας : 6980121266
ΠΡΟΣ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (ΕΛΛΑΣ)
ΘΕΜΑ:  «Γνωστοποίηση εγγράφου  που επιδόθηκε  στην Προϊστάμενη αρχή σας, τον Άρειο Πάγο και εντολή προς εσάς».
Σας καταθέτουμε  αντίγραφο της  ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ  - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   που επιδόθηκαν  στο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου , με τις υπ’ αριθμόν 10860 β’/17-6-2020  και 11185 β’/13/10/2020    εκθέσεις  επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του εφετείου  Αθηνών Αχιλλέα π. Μαργιόλα,  με την εντολή  να την γνωστοποιήσετε  σε όλα τα υφιστάμενα φυσικά πρόσωπα  της υπηρεσίας σας  για να λάβουν  γνώση, ότι από 6/4/2020  μαζί την Δικαστική λειτουργία βρίσκεστε  κάτω και από τις δικές μας εντολές.
Σας γνωστοποιούμε ότι, ως Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς, από τις 6/4/2020 ανακαλέσαμε καθολικά και αμετάκλητα την Πληρεξουσιότητα που είχαμε χορηγήσει στην Νομοθετική, την Εκτελεστική και την Δικαστική λειτουργία. Τούτο σημαίνει ότι οποιαδήποτε πράξη, απόφαση κ.λπ. των ως άνω Λειτουργιών θα είναι άκυρη ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ χωρίς να φέρει και τη δική μας έγγραφη συναίνεση.
Οι σχετικές εξώδικες δηλώσεις μας, επιδόθηκαν στην προϊσταμένη σας αρχή με τις υπ’ αρ. 10860Β’/17-6-2020 και 11185 Β’/13-10-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα.
Ως εκ τούτου και εσείς έναντι ημών των ανακαλούντων ουδεμία αρμοδιότητα έχετε. Εάν και εφόσον αυτοβούλως και αυθαίρετα προχωρήσετε σε χρηση αρμοδιοτήτων που στο παρελθόν σας παρείχαμε οι οποίες τώρα έχουν ανακληθεί, σας δηλώνουμε

Friday, 16 October 2020 00:42

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Written by

1029645 arxaia ellada gal 9

Κατεβαστε το εγγραφο σε μορφη word  <ΕΔΩ>

ΑΘΗΝΑ 9/6/2020     
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ως ασκούντα Δικαστική  Λειτουργία


Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή  ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ. Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

1029646 arxaia ellada gal 8

ΑΘΗΝΑ 9/06/2020

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΑ  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ως ασκούντα  Δικαστική  Λειτουργία

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή  ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ. Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

5130203

Κατεβαστε το εγγραφο σε μορφη word  <ΕΔΩ>

ΑΘΗΝΑ 9/6/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ -  ΕΚΠΡΟΣΟΠΕΥΣΗΣ, ως ασκούντα Δικαστική  Λειτουργία

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή  ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ. Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

5130206

  Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.                                                                                                   

   ΑΘΗΝΑ  9/6/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
Τον  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ– ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ως ασκούντα Δικαστική  Λειτουργία.

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή  ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ . Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
  1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).