ΠΩΣ ΟΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΜΕ ΧΡΕΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟ.
Οι κυβερνήσεις ως αντιπρόσωποι σου είναι διαχειριστές της περιουσίας σου . Διαχειρίζονται ότι τους δώσεις. Πλούτο θα δώσεις; Πλούτο θα διαχειριστούν. Χρέος θα δώσεις; Χρέος θα διαχειριστούν. Τα θέματα περί ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και περί κοινωνίας διέπονται από τα άρθρα του Αστικού Κώδικα και τις διεθνείς συμβάσεις. Και συγκεκριμένα τα άρθρα του Α.Κ:
1. Περί κοινωνίας άρθρα 785, 787, 793 ΑΚ,
2. Περί διαχείρισης άρθρα 211, 216, 217 επόμ. ΑΚ,
3. Περί ί εντολής άρθρα 713 επόμ. ΑΚ, και
4. Περί ί θεματοφυλακής 822 επόμ. ΑΚ.
Στις μέρες μας είναι πασιφανές ότι οι αντιπρόσωποι μας (διαχειριστές) και κυβερνήσεις μας, διαχειρίζονται χρέος. Η ειρωνεία είναι ότι εμείς καθημερινά δημιουργούμε το χρέος εν αγνοία μας, και αυτοί (οι κυβερνήσεις) μέσω του χρέους, διαχειρίζονται τις ζωές όλων μας.
Αυτό που κάποιοι σκέφτηκαν για να σε έχουν σε πλήρη έλεγχο

1029647 arxaia ellada gal 7

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.

ΑΘΗΝΑ  06/04/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ:
Την  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ως ασκούσα Νομοθετική και Εκτελεστική Λειτουργία.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα και ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ. 2 και 3, το άρθρο 26  παρ.1 και 2, το άρθρο 51 παρ. 2, τα άρθρα του Αστικού Κώδικα περί κοινωνίας, διαχειρίσεως, πληρεξουσιότητας, παρακαταθήκης (θεματοφύλακα), κλπ. και τους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, εντός και εκτός Ελλάδος, σας γνωστοποιούμε ότι: Ως Aυτόχθονες Έλληνες Iθαγενείς, είμαστε μάρτυρες της καταστροφικής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της κοινής Εθνικής Περιουσίας μας, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.  
Με την παρούσα, ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ καθολικά και αμετάκλητα,

 

1029651 arxaia ellada gal 3

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.

ΑΘΗΝΑ  06/04/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ  - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ από αυτόν, ως ασκούντα Νομοθετική και Εκτελεστική Λειτουργία.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα και ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ. 2 και 3,το άρθρο 26  παρ.1 και 2, το άρθρο 51 παρ. 2, τα άρθρα του Αστικού Κώδικα περί κοινωνίας, διαχειρίσεως, πληρεξουσιότητας, παρακαταθήκης (θεματοφύλακα), κλπ. και τους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, εντός και εκτός Ελλάδος, σας γνωστοποιούμε ότι: Ως Aυτόχθονες Έλληνες Iθαγενείς, είμαστε μάρτυρες της καταστροφικής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της κοινής Εθνικής Περιουσίας μας, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.  
Με την παρούσα, ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ καθολικά και αμετάκλητα,

4459401

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.

ΑΘΗΝΑ  06/04/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ  - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ:
TΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ από αυτόν, ως ασκούντα Εκτελεστική Λειτουργία και αντιπροσώπευση σε Εγχώριες και Παγκόσμιες συμβάσεις και Οργανισμούς.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα και ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ. 2 και 3, το άρθρο 26  παρ.1 και 2, το άρθρο 51 παρ. 2, τα άρθρα του Αστικού Κώδικα περί κοινωνίας, διαχειρίσεως, πληρεξουσιότητας, παρακαταθήκης (θεματοφύλακα), κλπ. και τους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, εντός και εκτός Ελλάδος, σας γνωστοποιούμε ότι: Ως Aυτόχθονες Έλληνες Iθαγενείς, είμαστε μάρτυρες της καταστροφικής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της Κοινής Εθνικής Περιουσίας μας, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.  
Με την παρούσα, ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ καθολικά και αμετάκλητα, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ, που εκτιμάτε ότι σας είχαμε χορηγήσει στο παρελθόν, με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή, είτε αυτή ήταν ρητή, είτε σιωπηρή, είτε δια ψήφου, είτε δια εγγράφων ή άλλο.
ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, από σήμερα  06/04/2020 αναλαμβάνουμε, όλοι και ΧΩΡΙΣΤΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΌ ΕΜΑΣ, την διαχείριση της εξ αδιαιρέτου (ποσοστό 100% έκαστος), Εθνικής  Περιουσίας μας, ως Κοινωνοί Δικαιούχοι.   
Από σήμερα, στην διαχείριση της Εθνικής Περιουσίας, ως εξ αδιαιρέτου Κοινωνοί Δικαιούχοι, μαζί με εσάς συμμετέχουμε και εμείς ως ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, βάσει των κανόνων περί Κοινωνίας και Διαχείρισης.  

5130203

Κατεβαστε το εγγραφο σε μορφη word  <ΕΔΩ>

ΑΘΗΝΑ 9/6/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ -  ΕΚΠΡΟΣΟΠΕΥΣΗΣ, ως ασκούντα Δικαστική  Λειτουργία

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή  ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ. Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

5130206

  Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.                                                                                                   

   ΑΘΗΝΑ  9/6/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
Τον  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ– ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ως ασκούντα Δικαστική  Λειτουργία.

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή  ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ . Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
  1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

Saturday, 19 September 2020 23:03

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Written by

12512781 1045333362203297 8911533164494841448 n

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.

ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΣ   16/7/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατ’ εντολή  εκατοντάδων Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Τ.Ε.Ε.Α.Ι.), από την επικράτεια  της Ελλάδος, σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ζωντανοί  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή και την περιουσία μας ενεργώντας εν λευκώ ως αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποί μας.
Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ   με τα  παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα που απευθύνονται:
1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος. (Κατατέθηκε   στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας Τμήμα Φρουράς Προεδρικού Μεγάρου με αριθμό πρωτοκόλλου 02/06-04-2020 και το οποίο συνεπιδόθηκε με τις  υπ’ αρ. 10752 Β’/15-5-2020 και 10818 Β’/4-6-2020 εκθέσεις  επίδοσης του δικαστικού επιμελητή εφετείου Αθηνών Αχιλλέα Π. Μαργιόλα),

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Δ.Ν.Τ


Η διεθνής Σύμβαση - Κοινοπραξία της ιδρύσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας έγινε με σκοπό την διαχείριση του παγκόσμιου εμπορίου και όλων των συναλλαγών των μελών τους .
Οι συμβάσεις - κοινοπραξίες αυτές επικυρώθηκαν από την χώρα μας με τον νόμο 766/1945 (ΦΕΚ Α 315 /1945) και την μετέπειτα τροποποίησή του με τον νόμο 1086/1980 (ΦΕΚ Α 256/1980) όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η κοινοπραξία αυτή είναι γνωστή ως συνθήκη του Bretton Woods.
Στην κοινοπραξία του Bretton Woods το έτος 1945 συμμετείχαν 45 χώρες. Σήμερα συμμετέχουν περίπου 193 χώρες. Τα κράτη αυτά ιδρύουν και αναθέτουν την διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των πόρων τους (λιμάνια ,αεροδρόμια , αποθέματα χρυσού , άυλους τίτλους, ορυκτό πλούτο, πολιτιστικό πλούτο, παραγωγικό πλούτο κ.λπ. δηλαδή οτιδήποτε διαθέτει κάθε χώρα) εις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) . Από την εκμετάλλευση του κοινού πλούτου της κοινοπραξίας αυτής υπό την αιγίδα του ΔΝΤ προκύπτουν κέρδη που θα μοιράζονται στους ανθρώπους. Για το άμεσο μοίρασμα των κερδών

Friday, 18 September 2020 16:49

ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ

Written by

4459399

ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η αμφισβήτηση είναι η αρχή τής Σοφίας "Σωκράτης 470-399 π.

 

Τι είναι η ανάκληση (ΗΧΗΤΙΚΟ)

ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάκληση αντιπροσώπευσης – πληρεξουσιότητας.
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες πως λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα σήμερα, πως σε κλέβουν μέσα στην χώρα σου και πόσο εύκολο είναι να βάλεις ένα τέλος σε όλα αυτά. Σας παρέχονται επίσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να τις νομικές ενέργειες.
Στο Menu με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ βρίσκονται τα κείμενα των εγγράφων που χρειάζεται να επιδώσουμε στους Αντιπροσώπους μας και τα οποία υπογράφουμε ομαδικά σε μια λίστα ονομάτων.
Θα βρείτε επίσης άρθρα με χρήσιμες πληροφορίες για όσους θέλουν να εμβαθύνουν σε θέματα του Δ.Ν.Τ , πως δημιουργείτε το χρέος, πως προστατεύεστε από τα δάνεια και τους εκβιασμούς των Τραπεζών κλπ. Όπως και να έχει, ευελπιστούμε η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας να σας εκπλήξει ευχάριστα!

Για να μάθετε για την διαδικασία επίδοσης κάντε κλικ στο  κάτωθι link   (Διαδικασία ανάκλησης αντιπροσώπευσης πληρεξουσιότητας).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η σχέση μας με την δημόσια διοίκηση μετά την ανάκληση (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Τα επόμενα βήματα της ανάκλησης με απλά λόγια.

Friday, 18 September 2020 16:18

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Written by

       ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ (ΗΧΗΤΙΚΟ)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ξένου πράγματος:
Για να είναι έγκυρη η μεταγραφή θα πρέπει ο αιτών την μεταγραφή ή αυτός που παρεχώρησε το ακίνητο να είναι αποκλειστικά κύριος του πράγματος αυτού.
Στην περίπτωση της ακίνητης περιουσίας κανένα φυσικό πρόσωπο δεν είναι κύριο της γης που χρησιμοποιεί. Η γη ως ακίνητη περιουσία δεν είναι αντικείμενο της εσαεί μεταβίβασης διότι δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο.
Όταν κάποιος έρχεται σε αυτή την γη έρχεται στην κυριολεξία γυμνός. Ό,τι του παρέχεται είναι δώρο. Η γη του παρέχεται ως δώρο για να την χρησιμοποιήσει για όσο διάστημα είναι ζωντανός, ώστε να έχει τα παράγωγά της και να εξασφαλίζει την τροφή του, και όταν πεθαίνει, η γη που κατείχε ως δώρο, πηγαίνει στον επόμενο άνθρωπο, και αυτός ο κύκλος συνεχίζεται επ’ άπειρον σε πλήρη αρμονία με τον φυσικό νόμο. Ο άνθρωπος δικαιούται να έχει μόνο την χρήση της γης και όχι την εσαεί κατοχή της.
Σήμερα, επιχειρείται εντέχνως από φυσικά πρόσωπα εκπρόσωποι νομικών οντοτήτων , να πείσουν τους ανθρώπους ότι είναι εσαεί κύριοι της γης που κατέχουν και όχι χρήστες αυτής. Διότι ως κύριοι και εσαεί κάτοχοι μπορούν να την μεταβιβάσουν, να την παραχωρήσουν ή ακόμα να δεχτούν ότι μπορεί και να την χάσουν για την ικανοποίηση του δανειστή δια της αναγκαστικής εκτέλεσης – πλειστηριασμού.
Αν αυτό επιτραπεί να συμβεί καταχρηστικώς παρεμβαίνουμε στην ζωή και την ύπαρξη αυτής της γενιάς καθώς και των επόμενων γενεών καταδικάζοντας αυτούς να στερούνται του φυσικού αγαθού της γης που τα παράγωγά της είναι απαραίτητα για να ζήσουν, καθώς η επιβίωση τους πλέον θα εξαρτάται από την θέληση κάποιου τρίτου να τους τα παραχωρεί ως πλασματικός κάτοχος ιδιοκτήτης της γης.

Περαιτέρω πληροφορίες για δάνεια, διαταγές πληρωμών κλπ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6980121266,  6971595477

Page 2 of 2